Σεμινάρια - Πιστοποιήσεις

1. 2011, 2012, 2013 :"Ειδικά τεχνικά σεμινάρια Πανελλαδικού Συνεδρίου Κλειθροποιών" (οργανωτής ΣΑΕΚ)

 

2. 2009: "Introduction Mul-t-lock Interactive, Mul-t-lock Master-Keying" (οργανωτής Mul-t-lock)

 

3. 2009: " Ηλεκτρομαγνήτες, Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, Συστήματα Access Control" ( οργανωτής Σωτηρόπουλος, Opera)

 

4. 2010: "Εξελίξεις στο χώρο του Immobilizer, RW4 - Αντιγραφή ID46, P. Box" (οργανωτές Σωτηρόπουλος, Silca)

 

5. 2011: "Abus Alarm & CCTV" (οργανωτής Abus)

 

6. 2010: Mauer Locking Systems LTD (οργανωτές Φωκάς, Mauer) 

 

7. 2011: "Μετατροπή κλειδαριάς κυλίνδρου σε motorized με την εγκατάσταση του συστήματος Motor-lock Disec" (οργανωτής Σωτηρόπουλος)

 

8. 2011 " Συστήματα Key Alike (K.A.) & Master: Απορίες, Εκμάθηση, Πρακτική Άσκηση" (οργανωτής Σωτηρόπουλος)