Κλειδαριές ασφαλείας για θωρακισμένες πόρτες

Κλειδαριές ασφαλείας για θωρακισμένες πόρτες

 

 

 

 

 

Κλειδαριές ασφαλείας για θωρακισμένες πόρτες

 

•  Με κλειδί χρηματοκιβωτίου

•  Με κύλινδρο

•  Με κλειδί OMEGA

 

Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ορίζονται για την αντικατάσταση της κλειδαριάς θωρακισμένης πόρτας είναι τα εξής:

 

  • Η γλώσσα κλειδώματος (αν είναι πάνω ή κάτω)
  • Πείροι κλειδώματος (πόσους έχει η κλειδαριά 3, 4 ή 5)
  • Κέντρο κλειδαριάς (60mm, 70mm ή 90mm )

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο Τεχνικές Συμβουλές Αγοράς Οδηγίες για Επιλογή και Αντικατάσταση Κλειδαριάς Θωρακισμένης Πόρτας.