Κύλινδροι (αφαλοί)

Κύλινδροι (αφαλοί)
 
Οι Κύλινδροι κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας, το οποίο εξαρτάται από το είδος του κλειδιού που διαθέτουν, από τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά και τον τύπο τους.
Για πληροφορίες επιλογής και αντικατάστασης κυλίνδρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο "DIY Πως να μετρήσετε"

 


 

 

Κατηγορίες κυλίνδρων σύμφωνα με το κλειδί:

 

1. Απλοί κύλινδροι με συμβατικό -απλό κλειδί

 • Παρέχει βασική ασφάλεια.

 • Σύστημα κωδικοποίησης με 4,5 ή 6 μπίλιες ανάλογα με το εργοστάσιο.

 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1303:2005 και ανάλογα με το  εργοστάσιο οι κύλινδροι με συμβατικό (απλό κλειδί) έχουν τα εξής χαραχτηριστικά:

 • Ασφάλεια κυλίνδρου: (Attack Resistance) Κλίμακα 0  όπου η κλίμακα 2 παρέχει την μεγαλύτερη ασφάλεια.

 • Ασφάλεια κλειδιού: (Key Related Security) Κλίμακα 0, 1 ή 2  η μέγιστη ασφάλεια του κλειδιού είναι στην κλίμακα.

 • Αξιοπιστία: (Durability): Κλίμακα 4 όπου ο κύλινδρος έχει διάρκεια ζωής μέχρι 25.000 κύκλους.

 

 
2. Κύλινδροι Ασφαλείας : με αντιστρέψιμο κλειδί (κλειδί ασφαλείας- αποτυπώσεως )

 • Παρέχει μεσαία ασφάλεια.

 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1303:2005 και ανάλογα με το  εργοστάσιο οι κύλινδροι με αντιστρέψιμο (κλειδί ασφαλείας) έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Ασφάλεια κυλίνδρου: (Attack Resistance) Κλίμακα 1 ή 2 όπου η κλίμακα 2 παρέχει την μεγαλύτερη ασφάλεια

 • Ασφάλεια κλειδιού: (Key Related Security) Κλίμακα 5 ή 6 η μέγιστη ασφάλεια του κλειδιού είναι στην κλίμακα 6

 • Αξιοπιστία: (Durability): Κλίμακα 6 όπου ο κύλινδρος έχει διάρκεια ζωής  μέχρι 100.000 κύκλους

 

 

3. Κύλινδροι Υπερασφαλείας : Πατενταρισμένο κλειδί (ελεγχόμενη αναπαραγωγή)

 • Παρέχει υψηλή ασφάλεια.

 

O κύλινδρος με πατενταρισμένα κλειδιά συνοδεύεται με κάρτα ιδιοκτησίας που είναι μοναδική και τα κλειδιά μπορούν να αντιγραφούν μόνο με την επίδειξη της σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1303:2005 και ανάλογα με το  εργοστάσιο οι κύλινδροι με πατενταρισμένο κλειδί (ελεγχόμενη αναπαραγωγή) έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Ασφάλεια κυλίνδρου: (Attack Resistance) Κλίμακα 2  όπου η κλίμακα 2 παρέχει την μεγαλύτερη ασφάλεια.

 • Ασφάλεια κλειδιού: (Key Related Security) Κλίμακα 6 η μέγιστη ασφάλεια του κλειδιού είναι στην κλίμακα 6.

 • Αξιοπιστία: (Durability): Κλίμακα 6 όπου ο κύλινδρος έχει διάρκεια ζωής  μέχρι 100.000 κύκλους.

 

 

Κατηγορίες κυλίνδρων σύμφωνα με τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά:

 

 • Κλασικός κύλινδρος (europrofil) : χαμηλό επίπεδο ασφαλείας

 

 • Με σύστημα Break Secure

Οι κύλινδροι της κατηγορίας Break Secure διαθέτουν το σύστημα του προεπιλεγμένου σπασίματος. Δηλαδή, στην περίπτωση διάρρηξης, ο κύλινδρος σπάει σε συγκεκριμένο σημείο εμποδίζοντας την παραβίαση. Ο κύλινδρος συνεχίζει να λειτουργεί για τον κάτοχο του και μετά την θραύση. Το σύστημα της ελεγχόμενης κοπής υπάρχει και στις δυο πλευρές.

 

 • Με σύστημα διπλής λειτουργίας

Οι κύλινδροι με σύστημα διπλής λειτουργίας ξεκλειδώνουν από την εξωτερική πλευρά ακόμα και όταν τα κλειδιά βρίσκονται από την εσωτερική πλευρά.

 

 • Με σύστημα LAM (ατσάλινη λάμα)

Όλοι οι κύλινδροι με σύστημα LAM διαθέτουν ενίσχυση στο ορειχάλκινο σώμα του κυλίνδρου με ατσάλινες βέργες ή λάμες οι οποίες προσδίδουν στον κύλινδρο μεγάλη αντοχή στη θραύση. Οι περισσότερες επώνυμες εταιρείες διαθέτουν στην γκάμα προϊόντων τους μοντέλα εφοδιασμένα με διάφορα συστήματα μεγάλης αντοχής στη θραύση.

 

 • Με σύστημα 3 σε 1

Οι κύλινδροι της κατηγορίας 3 σε 1 έχουν 3 "ζωές". Κατά την παραλαβή του, ο κύλινδρος της κατηγορίας αυτής λειτουργεί με τα κλειδιά της 1ης ζωής.

Σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί κάποιο από τα κλειδιά υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει ο συνδυασμός από τον ιδιοκτήτη εύκολα, ακυρώνοντας τα προηγούμενα κλειδιά, ακόμα δύο φορές.

 

 • Με σύστημα κλειδιών δεύτερου χρήστη ή υπηρεσίας.

Οι κύλινδροι της κατηγορίας αυτής διαθέτουν δύο διαφορετικά κλειδιά για τον ιδιοκτήτη και ανάλογα την εταιρεία από 2 έως 6 κλειδιά ακόμα. Τα κλειδιά διαχωρίζονται από το χρώμα τους. Ο ιδιοκτήτης έχει την δυνατότητα με την χρήση του ενός κλειδιού να ενεργοποιεί , δηλαδή να λειτουργούν τα κλειδιά του δεύτερου χρήστη, ενώ με την χρήση του άλλου να απενεργοποιεί την δυνατότητα λειτουργίας τους. Για παράδειγμα εάν ο ιδιοκτήτης θεωρηθεί πως έχει ένα πράσινο και ένα κόκκινο κλειδί και υπάρχουν και 2 μπλε τα οποία έχει δώσει σε δεύτερο χρήστη. Χρησιμοποιώντας το πράσινο κλειδί , ο δεύτερος χρήστης μπορεί να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει την πόρτα. Χρησιμοποιώντας ο ιδιοκτήτης το κόκκινο κλειδί απενεργοποιεί τα μπλε του δεύτερου χρήστη , αφαιρώντας του την δυνατότητα εισόδου, όποτε επιθυμεί.

 

Βασικά κριτήρια για την επιλογή κυλίνδρου

 • Ασφάλεια (βαθμός αντίστασης στη διάρρηξη)

 • Αναπαραγωγή και τύπος κλειδιού

 • Δυνατότητα κωδικοποίησης (αριθμός πιθανών συνδυασμών)

 • Αξιοπιστία (αντοχή στο χρόνο και στη φθορά)

 • Χρήση

 • Κόστος