Χρηματοκιβώτια - Καταμετρητές Νομισμάτων

 

 

 

 

 

Επιλογή Χρηματοκιβωτίου

 

H επιλογή ενός χρηματοκιβωτίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τα χρηματοκιβώτια κατατάσσονται ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας και τη χρήση τους.

Σύμφωνα, λοιπόν με αυτά τα κριτήρια, χωρίζουμε τα χρηματοκιβώτια σε ξενοδοχείου, οικιακά, επαγγελματικά - πιστοποιημένα.

 

 

Στη συνέχεια τα χρηματοκιβώτια χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

τα εντοιχιζόμενα και τα επίτοιχα ή επιδαπέδια (χρηματοκιβώτια δαπέδου).

 

Τα εντοιχιζόμενα χρηματοκιβώτια είναι αυτά που τοποθετούνται - χτίζονται εσωτερικά του τοίχου, προσδίδοντας τους ένα μεγάλο πλεονέκτημα αφού καθίσταται πιο δύσκολη η αποξήλωση για την περίπτωση αρπαγής τους.

Παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα όπως το μικρό τους βάθος (έως 20 µε 25 πόντους) αφού οι τοίχοι δεν μπορούν να δεχτούν μεγαλύτερα βάθη, έχουν μεγαλύτερο κόστος τοποθέτησης, και μικρότερη ποικιλία επιλογής.

Τα επίτοιχα ή επιδαπέδια (χρηματοκιβώτια δαπέδου) τα οποία κατέχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς (σχεδόν το 95%), στερεώνονται επάνω στο τοίχο ή στο δάπεδο, ή και στα δυο, µε εσωτερικά μπουλόνια όπου καθιστούν σχεδόν αδύνατη την μετακίνησή τους. Για να ξεβιδώσουμε ένα επίτοιχο χρηματοκιβώτιο, πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό του.

 

Ποιότητα

Η ποιότητα κατασκευής των χρηματοκιβωτίων προσδιορίζεται από τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις (Εuro Νorma EN),που αυτά διαθέτουν.

Άρα επιλέγουμε ένα χρηματοκιβώτιο, κατά κύριο λόγο Ευρωπαϊκής κατασκευής, αφού ενημερωθούμε αναλυτικά για το επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει, την αντοχή του δηλαδή, σε ενδεχόμενους τρόπους διάρρηξης ή την αντοχή του στη φωτιά, εάν αυτό είναι πυρασφαλείας.

Να επισημάνουμε πως η ποιότητα ενός χρηματοκιβωτίου δεν ορίζεται από το ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ του, καθώς κατά κύριο λόγο στα χρηματοκιβώτια οικιακής χρήσης το βάρος είναι ανάλογο των διαστάσεων, άρα όχι πολύ μεγάλο, και σημαντικότερη είναι η σωστή στερέωση και τοποθέτηση του. Είτε σε πλάκα από µπετόν ή σε κάποια κολόνα με τα σωστά πάντα υλικά.

Για τον χώρο τοποθέτησης του, προτιμούμε όχι εμφανή σημεία, αλλά σημεία στενά, μικρούς και δύσκολα προσβάσιμους χώρους.

Με αυτό τον τρόπο δυσκολεύουμε καταρχήν τον εντοπισμό του και σε περίπτωση εύρεσης του τις κινήσεις των διαρρηκτών. Όσο πιο χρονοβόρα και θορυβώδης είναι η διαδικασία διάρρηξης, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες ρίσκου από την πλευρά των διαρρηκτών αφού στόχος τους είναι η τάχιστη και εύκολη διαφυγή τους. 

 

Οι προδιαγραφές χρηματοκιβωτίων περιλαμβάνουν μερικές ή όλες από τις ακόλουθες παραμέτρους:

 

• Αντίσταση στη διάρρηξη

• Αντοχή στη φωτιά

• Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες (π.χ. στο νερό ή τη σκόνη)

• Είδος κλειδαριάς (π.χ. συνδυασμού, με κλειδί, με χρονοδιακόπτη,  ηλεκτρονικό κλείδωμα , με βιομετρικό ή δακτυλικό αποτύπωμα)

• Είδος χρηματοκιβωτίου (π.χ. επίτοιχο, επιδαπέδιο, εντοιχιζόμενο)

• "Έξυπνα χρηματοκιβώτια" , ως μέρος ενός αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης μετρητών.