Όροι εγγύησης

Η εταιρεία Safe Case σας παρέχει 2 ΧΡΟΝΙΑ εγγύηση .

 

 •   Αφορά την καλή λειτουργία των μηχανικών εξαρτημάτων του προϊόντος.
 •   Η εταιρεία υποχρεούται για την περίοδο της εγγύησης να επιδιορθώσει , επισκευάσει ή αντικαταστήσει δωρεάν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Εξαιρούνται κάποιες περιπτώσεις που απαιτείται επιβάρυνση για την επίσκεψη.
 •   Ο τρόπος και ο χρόνος εκτέλεσης της επισκευής ορίζεται από την εταιρεία. . 
 •   Υπάρχει πιθανότητα κατά την επισκευή να αλλοιωθεί το αρχικό αποτέλεσμα , αν έχει καταργηθεί στο χρονικό διάστημα αυτό κάποιο υλικό ή απαιτείται τεχνική παρέμβαση για την σωστή λειτουργία του προϊόντος.
 •  Το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.
 •   Ισχύει για καινούργια προϊόντα και για προϊόντα εντός της ελληνικής επικράτειας.
 •  Τα αντικατασταθέντα μέρη περιέρχονται στην ιδιοκτησία της εταιρείας.  
 •  Η περίοδος της εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή διενέργεια βελτίωσης που γίνονται χωρίς χρέωση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 
 •  Ισχύει για τον αρχικό αγοραστή, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων θα πρέπει να ενημερωθεί η εταιρεία.
 •  Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς.
 •   Για την έναρξη της εγγύησης απαιτείται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  
 •   Για διαδικτυακές αγορές απαιτείται η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας  www.safecase.gr .

 

H εγγύηση δεν ισχύει ή δεν καλύπτει :

 •  Την περίπτωση επισκευής από μη συνεργαζόμενα πρόσωπα ή αντικατάστασης έστω και ενός μεμονωμένου υλικού από άλλη εταιρεία.
 •  Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση (π.χ. μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης).
 •  Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου χρήσης.
 •   Βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση, φυσική φθορά, ελλιπή συντήρηση, ζημιά κατά την μεταφορά, λανθασμένη χρήση, ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα , υγρασία, διάβρωση, από αμέλεια, από επαφή με χημικά υγρά ή υλικά έναντι των οποίων δεν έχει αντοχή το προϊόν.
 •  Βλάβες που προκλήθηκαν από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη.
 •  Εάν το προϊόν έχει καταστραφεί από κατοικίδια ζώα.
 •  Τα παραστατικά αγοράς έχουν αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή είναι άκυρα.
 •  Για επισκευές εκτός του χρόνου της εγγύησης δεν αναλαμβάνουμε καμιά οικονομική εύθυνη.

 

 

Η εταιρεία Safe Case με σκοπό την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών, σας παρακαλεί να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρειτε στο " Ο λογαριασμός μου" με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ώστε να μας εκφράσετε την γνώμη σας για τον βαθμό επίτευξης του στόχου μας. Το δελτίο εγγύησης μαζί με το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθούν εντός 20 ημερών από την αγορά του προιοντος για την ισχύ της εγγύησης. Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται αυτόματα με την συμπλήρωσή του

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 7777060. Ευχαριστούμε πολύ.